Countries

Product

Stamps, FDC, CM, postmarks and other products from palearctic region and other countries

free counters

Vitajte na mojej stránke o motýľoch na známkach a ďalších produktoch z krajín palearktického regiónu (okrem Číny a Kórey) a iných krajín. Pretože nikto nemôže zozbierať všetky známky sveta, zberateľ sa často špecializuje - ja na motýle z krajín palearktiku. Snažím sa ukázať čo najviac z tejto tematickej kategórie, ale veľa toho ešte chýba. Aj tak dúfam, že Vás na stránke niečo zaujme a ozvete sa mi e-mailom alebo cez knihu návštev. Ak máte nejaké informácie o motýľoch na známkach, ktoré nemám na stránke publikované, a chce sa Vám informovať ma - spojte sa so mňou . Budem takisto rád, ak ma upozorníte na chyby.
Welcome to Lepi-Phila page of the butterflies on the stamps and other products from the countries of Palearctic region (except China and Korea) and other countries. Because no one can collect all postage stamps issued by all countries of the world, collectors have a question of specialization - I collect butterflies from palearctic countries. I am trying to show as much as possible of this wonderful thematic stamps ..., but many of them are still missing. Anyway, I hope you will find something interesting on my page and that you will contact me by e-mail or via my guestbook. If you have some other information about the butterflies on the stamps I have not mentioned yet, please be so kind and contact me . I would be also very grateful for going me notice about any wrong information a I had published.


Copyright © 2011-2018 Lepi-Phila