Countries

Product

Stamps, FDC, CM, postmarks and other products from palearctic region and other countries

Markings - Dictionary


Slovak Czech English German French
Všetky položkyVšeall productsalletout
známky,FDC,CM...známky,FDC,CM...Stamps, FDC, CM...Briefmarken, FDC, CM...timbres, FC, CM...
známkaznámkystampsBriefmarkentimbres
známka strihanáznámka stříhaná imperforated stampungezähnt, geschnittennon dentelé
známka samolepiacaznámka samolepicí self-adhesive stampSelbstklebend briefmarkeautocollant timbre
známka automatováznámka automatováATM-vending machine lableAutomatenmarkevignette LSA
známka lokálnaznámka místníLocal stampPrivatpost, lokalpostmarketimbre local
známka personalizovanáznámka personalizovanápersonalised stampPersonalisierte marketimbre personnalisés
známka nelegálnaznámka ilegálníIllegal stampIllegalen briefmarkenvignette
známkový zošitokznámkový sešitekbookletBriefmarkenheftchencarnet de timbres
z. zošitok samolepiaciz. sešitek samolepícíbooklet self-adhesiveBriefmarkenheftchen selbstklebendcarnet de timbres autocollant
hárčekaršíkminiature or souvenir sheetBlockbloc feuillet
hárček samolepiaciaršík samolepícíself-adhesive sheetSelbstklebemarkenbloc autocollant
kupónkupontab, label, couponzierfeld, anhängselcoupon
personalizovaný kupónkupon personalizovanýpersonal tabPersonalisierte zierfeldcoupon personnalisés
čiernotlaččernotiskblack printSchwarzdrucképreuve
štvorblokčtyřblokblock of fourViererblockbloc de quatre
dotlačpřítiskoverprintAufdrucksurcharge
obálka prvého dňaobálka prvního dneFirst Day Cover - FDCErsttagbrieflettre de premier jour
celinová obálkaobálka celinováPostal stationery coverGanzsachenumschlagenveloppe pret-a-poster - PAP
obálkaobálkacover, envelopeBriefumschlagenveloppe
obálka s mincouobálka s micícover with a coinNumisbriefenveloppe numismatique
analogická pohľadnicaanalogická pohledniceCartes maximumMaximumkarteCartes maximum
pohľadnica so známkoupohlednice s natištěnou známkoupostcard with a stampAnsichtkarte mit Wertstempelcarte illustrée avec le timbre
pohľadnicapohlednicepicture postcardAnsichtkartecarte illustrée
poštový lístokdopisnicepostal cardPostkartecarte postale
príležitostná tlačpříležitostní tiskblack proofSchwarzdruckTirage spécial
pamätný listpamětní listcommemorative sheetSonderblatt?
nálepný listnálepní listFirst Day SheetErsttagblattFeuillet souvenir
vspomienkový tlačový listupomínkový tiskový listPrinter sheetSonderdruckbogenSouvenir feuille d'impression
pečiatkyrazítkaPostmarksStempelscachets
príležitostná poštová pečiatkapříležitostné razítkospecial postmarkSonderstempelCachet spécial
Propagačná pečiatkapropagační razítkoslogan postmarkWerbestempelcachet flamme-annonce
Odtlačok výplatného strojaotisk výplatního strojemeter markMaschinen-freistempelcachet francotype
aerogramaerogramair letterLuftpostleichtbriefaérogramme
telegramtelegramtelegramtelegrammtélegramme
darčekové baleniedarčekové balenípresentation pack??
pozvánkapozvánkaInvitation??
informačná kartainformační listinfo card??
informačné listyinformační listinfo pages??
zberateľská kartazběratelská kartacollector card??
veľtrhová pohľadnicaVeletržní pohledniceExhibition card??
albumalbumalbum??
iný materiáliný materiálother